KUNSTBIBLIOTEKET
tirsdag - onsdag 10-14, torsdag - fredag 12-18, lørdag 12-15
Grundlagt 1957
NIKOLAJGADE 22 · 1068 KØBENHAVN K · TELEFON · 33 13 69 70 · KONTO · 3409 4160288000